Interactie van de drie systemen

Tussen de bewegingen van deze drie systemen is een voortdurende wisselwerking. Ze zijn met elkaar verbonden door bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen. Belangrijk is dat de vloeistofstromen (bloed, lymfe, hersenvloeistof) vrij kunnen stromen. Neemt de weefselbeweeglijkheid af, dan is ook de vloeistofstroom verminderd. Het natuurlijke afweersysteem kan verzwakt of juist overgevoelig gaan reageren. Bijvoorbeeld in de vorm van overgevoeligheid, pijn, functieverlies, voedselintoleranties en/of allergieën. Wanneer het lichaam niet sterk genoeg is om dit zelf op te lossen kan er een ontsteking ontstaan. De osteopaat kan dan door het lichaam te onderzoeken en te behandelen de werking van de drie systemen beter op elkaar laten afstemmen. Het zelfgenezend mechanisme van het lichaam verbeteren. 

Voorbeeld: 

De patiënt heeft pijn in zijn linker schouder (pariëtaal systeem). Veelal vindt de osteopaat bij het onderzoek een (bewegings)probleem van de bovenbuikorganen, m.n. de maag (visceraal systeem). De osteopaat brengt het betreffende orgaan (organen) weer terug in z’n oorspronkelijke beweging en de schouderklacht (compensatieklacht) verdwijnt. 

N.B.: De patiënt hoeft in het geheel geen buikklachten te hebben. De bewegingsblokkade in de buik manifesteert zich via schouderpijn. Gebruikelijke behandelingen zoals fysiotherapie en/of medicijnen zullen in dit geval geen (blijvend) resultaat opleveren omdat ze slechts het symptoom, de pijn, bestrijden en niet de oorzaak. We zien vaak dat klachten niet daar ontstaan waar de primaire oorzaak zich bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms zelfs jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen. 

Behandeling bij hyperventilatie/hartkloppingen 

De behandeling is gericht op een verbetering van de beweeglijkheid van de structuren die samenhangen met ademhaling en zelfs met de bewegingen van het hart. Denk aan ribben, borstbeen, tussenribspieren, bindweefselbekleding van hals en borstkas en zelfs de bindweefselbekleding van organen in borst en hals zoals longen, hart, schildklier e.a.