Klachtenregeling

Beide osteopaten die werkzaam zijn bij OsteopathieCentraal, maar ook het ondersteunend personeel, doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een behandeling, bejegening of situatie. Dan is het goed om dit bespreekbaar te maken, in eerste instantie bij de behandelend osteopaat, Mark Boosten of Karlijn van den Berg. Hiermee helpt u zichzelf, maar ook andere cliënten en wellicht ook ons om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Indien het gesprek met uw behandelend osteopaat niet naar tevredenheid verloopt, of indien de klacht niet verholpen wordt, dan is de volgende stap om contact op de nemen met de eigenaar van OsteopathieCentraal, Karlijn van den Berg. Zij kan dan in overleg met u de klacht en de afhandeling daarvan evalueren en indien nodig het beleid bijstellen.

Indien deze twee stappen voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan is het altijd nog mogelijk een officiële klacht in te dienen. Hiervoor neemt OsteopathieCentraal deel aan de klachtenregeling van de beroepsgroep voor osteopaten via het NVO. U dient de klacht schriftelijk in te dienen.

Door op de volgende link te klikken kunt u een klacht indienen:

Klacht en tuchtrecht | NVO Osteopathie